"De juiste UX/UI route"

Wanneer je moeite hebt om te beginnen met UX/UI, dan helpen wij je. Zo loop je straks niet hopeloos achter, maar heb je een stevig en toekomstbestendig softwarepakket. Goed voor de continuïteit van je bedrijf of organisatie.

Wanneer je met ons gaat werken, gaan we samen voor langere tijd een commitment met elkaar aan. Je kunt ons team (schaalbaar) inzetten voor zo lang als je wilt, of we helpen je met het samenstellen van je eigen team. Daarbij werken we volgens het ‘vóór-doen, samen-doen, zelf-doen’-principe. Uiteindelijk maken wij onszelf overbodig en kun jij verder met een goed opgeleid, eigen UX/UI-team. Maar hoe ziet zo’n traject of partnership er eigenlijk uit?

Dit kun je verwachten van een UX/UI-partnership met Less or More

Stap 1: analyse

Eerst kijken we naar de visie en de strategie die jouw bedrijf voert of wil voeren, en de verwachtingen die jij of jouw organisatie heeft met betrekking tot de software. Wie zijn de gebruikers, en wat zijn hun behoeftes en verwachtingen? Wat zijn de technische (on)mogelijkheden van de software?  

Stap 2: UX-roadmap

Daarna tekenen we een gezamenlijke roadmap uit van de meest belangrijke onderwerpen die we de komende tijd gaan oppakken.

Stap 3: agile design

Om tijd te besparen, efficiënt te werken en rework te voorkomen, werken we met scrum-sprints. Dit zijn periodes van twee weken waarin we toewerken naar een vooraf helder omschreven en haalbaar doel. Zo houden we vinger aan de pols met jou als klant, waardoor je krijgt wat je verwacht. Per sprint wordt elk onderwerp op de roadmap op vier stappen doorlopen: van Research tot Opleveren. Kleine onderwerpen kosten één sprint, grote onderwerpen kunnen wel tien sprints kosten. Hoeveel sprints er ook nodig zijn, bij elke sprint worden de vier stappen steeds weer doorlopen. Hierbij kunnen nieuwe onderwerpen al meegaan in het proces, voordat lopende onderwerpen al zijn opgeleverd.

De vier stappen van agile design:

  • Research: informatie ophalen bij jouw organisatie en alle gebruikers.
  • Ontwerp: we stellen we een of meerdere concepten op, waarvan wij denken dat het goede oplossing zijn voor jouw softwarepakket. Deze zetten we om - zonder een regel code - in klikbare prototypes.
  • Validatie: features en schermen valideren we eerst bij business en gebruikers, waarbij wij volgen wat ze doen en dubbelchecken of ze het snappen. En of ze er alles mee kunnen wat ze willen, zowel op desktop als mobiel. Zo weten we zeker dat in één keer het juiste ontwikkeld wordt (first time right), en geen features die nooit gebruikt worden.
  • Opleveren: de prototypes gaan met de documentatie (zoals het Design System) naar development.

Gebruikers zijn key

Om goede software te kunnen ontwikkelen is het belangrijk om gebruikers mee te nemen in het ontwikkel- of ontwerpproces. Voor het ontwerpen van een goede UX/UI van software, stemmen we dan ook af met drie partijen: business, techniek en gebruikers. Wanneer gebruikers niet direct betrokken worden, heb je kans dat er iets niet goed zit na de release van je software. We doen daarom gedegen onderzoek onder gebruikers: interviews afnemen, vragenlijsten uitsturen, persona’s en user journey’s opstellen, en het valideren van concepten.

We merken vaak dat bedrijven het spannend vinden als wij met gebruikers gaan praten, omdat ze denken dat hun klanten meteen verwachten dat al hun wensen in de software verwerkt worden. En als dit niet het geval is, de klant zich vervolgens niet gehoord voelt en vertrekt. Maar zover komt het niet, omdat we in dit stadium niet ingaan op details, maar alleen een beeld willen krijgen van de situatie van de klant of gebruiker. Daarbij gaat het om de dagelijkse werkzaamheden en de workflow. “Wat doe jij op een dag? Welke documenten roep jij wekelijks aan? Wat doe jij met dat bonnetje?”.  

Consistentie in het design

Consistentie is belangrijk als het om gebruikersgemak gaat, zeker voor grote pakketten. Hoe meer gebruikers dezelfde patronen tegenkomen in een applicatie, hoe sneller gebruikers zich vertrouwd zullen voelen met het pakket. Dat betekent dat schermen zoveel mogelijk op elkaar lijken, herkenbare iconen of elementen laten zien en logisch zijn ingedeeld, zoals: belangrijke informatie staat altijd in het midden, het submenu staat altijd rechts.

De (Google) Design Sprint

Een Design Sprint wordt vaak ingezet wanneer we beginnen aan een lange samenwerking met een klant of opdrachtgever. Zo kunnen we elkaar leren kennen, laten zien hoe we werken en wat we kunnen als ontwerpers.

De Design Sprint draait om het ontwerpen van een overzichtelijk en relatief klein product, of deel van een project, dat een vraag moet beantwoorden of een probleem moet oplossen. Het is een intensieve week waarin we een gehele design-cyclus in één week doorlopen:

  • Scoping (doel bepalen, expert-interviews)
  • Schetsen (oplossingen schetsen)
  • Kiezen (oplossing kiezen, scenario’s opstellen
  • Prototype (prototype bouwen)
  • Testen (prototype testen en conclusies trekken)

Aan het einde van de week ligt er een klikbaar prototype dat getest is door gebruikers. Zo weten we zeker of we in de goede richting zitten. Op basis van de klantfeedback bepalen we gezamenlijk of het ontwerp helemaal voldoet, nog verder uitgewerkt moet worden of dat we moeten bijsturen. Binnen één week en zonder dat er iets ontwikkeld hoeft te worden.

Deze Design Sprints zijn vaak hele inspirerende dagen, met veel enthousiasme van beide partijen, waarin je goed kunt ervaren hoe het is om met Less or More te werken, voordat je een commitment met ons aangaat.

Ja? Van Design Sprint naar agile

Voel je na de Design Sprint een grote ‘ja’, dan gaan we van de Design Sprint het agile-traject in. Dit is het langere traject dat uit losse scrum-sprints bestaat, het stap voor stap ontwerpen en ontwikkelen van jouw software of softwarepakket. 

Ons team inschakelen of straks je eigen team? 

Wij kunnen je helpen met het opzetten van een eigen UX/UI-team. Met het ‘vóór-doen, samen-doen, zelf-doen’-principe zorgen we ervoor dat jij uiteindelijk zelfstandig verder kunt en wij ‘overbodig’ zijn geworden. Je kunt er ook voor kiezen dat wij jouw designteam worden, voor zo lang als jij wilt, waarbij het team op- en af te schalen is. Hoe dan ook, we hebben altijd een passende oplossing voor je.

Wil je meer weten of ben je geïnteresseerd in een UX/UI-partnerschip met Less or More?

Neem nu contact op met Jochem van Kapel